Kontakt - Genozid 1915 - Initiative Deutschland
Kontakt

Kontakt

Genozid 1915 - Initiative DeutschlandDiözese der Armenischen Kirche in Deutschland e.V.
Allensteiner Str. 5
D - 50735 Köln
E-Mail: info@armenische-kirche.de


Zentralrat der Armenier in Deutschland e.V.
Am Weidenbach 5
D - 82347 Bernried
E-Mail: vorstand@zentralrat.org


Deutsch–Armenische Gesellschaft e.V.
Ferdinand-Wallbrecht-Str. 64
D - 30163 Hannover
E-Mail: info@deutscharmenischegesellschaft.de